Articole Noi

Arhiva

15 AUGUST 1714 : SFANTUL DOMN CONSTANTIN BRANCOVEANU SI DOMNIA SA - CONFERINTA 16 AUGUST 2012

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

VEZI VIDEO

 

DESPRE URCAREA PE TRON A DOMNULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Logofete - i-au spus boierii – noi cu toții pohtim să ne fii domn.Brâncoveanu “zise : Dar de ce aș vrea eu cu Domnia ? De vreme ca un Domn sunt la casa mea, nu-mi trebuește să fiu ; ear ei ziseră : Ne rugăm nu lăsa țeara să intre alți oameni, sau răi sau nebuni, să o strice, ci fii! Și-l luară de mâini și-l împingea de spate.....și intrară în biserică (la Mitropolie) de au citit moliftele de domnie și au mers de i-au sărutat mâna, zicându-i : MulțI ani !“

DESPRE LUPTA DE LA ZĂRNEȘTI – TOHANI

Pe la începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu, oștile împăratului Leopold intră în Țara Românească și rămân o vreme, timp în care au făcut numeroase rechiziții pentru aprovizionarea trupelor, luând cu forța de la oameni hrană, furaje și altele. Venind însă tătarii în vara anului 1690, trupele austriece se retrag în Ardeal.  Oștirea Țării Românești urmărește trupele imperiale în retragere și între Zărnești și Tohani, la 11 august, atacă și dă lupta decisivă. Trupele habsburgice sunt învinse, iar comandantul acestora, generalul Heissler, cade prizonier. Relațiile dintre Țara Românească și Imperiul habsburgic se restabilesc peste câțiva ani și, în anul 1695, Domnul este făcut “Principe al Sfântului  Imperiu ”.

DESPRE MOARTEA  DOMNULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ȘI A FIILOR SĂI

În ziua de 15 august 1714, în Sfânta zi a Adormirii Maicii Domnului, zi în care Brâncoveanu ar fi împlinit 60 de ani, acesta a fost scos din închisoarea - fortăreață Edicule și dus în picioarele goale și îmbrăcat întro cămașă albă la locul de osândă. Îndată au fost aduși și cei patru feciori ai săi, tot desculți și îmbrăcați în cămăși albe. După vreun ceas a apărut și sultanul, să privească la îndeplinirea osândei. Întîi s-a tăiat capul sfetnicului Ienache Văcărescu, iar mai apoi au căzut sub securea călăului, rând pe rând, și capetele nevinovate ale lui Matei, Radu, Ștefan și Constantin. Povața dată de voievod lui Matei a fost : “Fiule, mori în legea ta, pentru țara ta !”.  La sfârșit, după ce a văzut toată această grozăvie cu mare tărie sufletească, îi este tăiat capul însuși marelui și sfântului voievod.

DESPRE INSCRIPȚIA DE PE CANDELA SFÂNTULUI

Candela, descoperită în 1914, are următoarea inscripție: ” Această candelă, ce s-au dat la Sfeti Gheorghe cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului Domn Io Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod și iaste făcută de Doamna Măriei Sale Maria carea și Maria Sa nădăjduiește în Domnul iarăși aice să i se odihnească oasele, Iulie în 12 zile 7228 ”  (1720)