Articole Noi

Arhiva

101 - 102 d.Hr. : IMPLINIREA A 1910 ANI DE LA INCHEIEREA PRIMULUI RAZBOI AL GETO-DACILOR CONDUSI DE REGELE DECEBAL CU ARMATELE INVADATOARE ALE IMPERIULUI ROMAN - CONFERINTA 14 DECEMBRIE 2012

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

VEZI VIDEO

 

DESPRE RELIGIA GETO-DACILOR

„Că sunt nemuritori și-o explică în chipul următor: socotesc că nu mor, și, dacă au răposat, (că) merg la zeul lor Zalmoxis.”

(Herodot, IV, 94)

...” nici el (Zalmoxis), nici oaspeții lui, nici cei ce se vor naște în veci dintrânșii nu vor muri, ci vor merge într-un loc unde vor trăi veșnic, având toate bunătățile.”

(Herodot, IV, 95)

„Suntem, fără îndoială, îm drept să completăm povestirea lui Herodot după care Geții morți se îndreaptă la cerul lui Zalmoxis, ca să viețuiască acolo în eternitate, în sensul acela că ei se duc să întâlnească pe zeu în aceea pajiște muntoasă, care este un imperiu de încântare și desfătări.”

(Strabo, VII, 3, 5)

...„este un lucru de care nu se poate îndoi nimeni și care reiese nu numai din amănuntele pe care ni le dă Poseidonius, ci din toată istoria Geților, că zeul lor religios a fost trăsătura dominantă a acestui popor, în toate timpurile.”

(Strabo, VII, 3, 11)

„Dacii și tracii vorbesc aceeași limbă, însă numai dacii se cred nemuritori.”

(Tucidide)

„Și getul Zalmoxe săgetând pe daci îndumnezeia pe fiecare dintre ei.”

(Grigorie de Nazianz)

DESPRE GETO-DACI

“…(geții erau) cei mai viteji și mai drepți dintre traci.”

(Herodot)

Iar eu, o, Jupiter, zice (Traian adresându-se zeilor) și voi zei, primind de la început imperiul și găsindu-l într-o stare de letargie, aprins înauntrul său de o tiranie destul de lungă și în afară de năvălirile Geților, am fost totuși singurul care am indrăznit să pornesc împotriva popoarelor de dincolo de Dunăre și am subjugat poporul Geților, cei mai războinici din câte au fost vreodată nu atât prin puterea trupurilor, cât prin învățăturile lui Zalmoxis, cel mai de cinste dintre ei, că nu vor muri,  ci socotind că-și schimbă locuința merg la moarte mult mai degrabă decât ar merge întro oarecare altă călătorie. Și eu n-am întrebuințat pentru aceasta decât cinci ani. „

(c.f. Allard P. “ Julien l’Apostat “, Paris, 1903)

„...(geții) merg la moarte mult mai degrabă decât ar merge într-o oricare altă călătorie.”

(Blum C, Zalmoxis în „Analele Dobrogei”, X, 1929, p. 327)