Articole Noi

Arhiva

Evenimente

8 NOIEMBRIE : SOBORUL SFINTILOR ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL ; SFANTUL DOMN MIHAI VITEAZUL INTREGITORUL, MIHAI EMINESCU, REGELE NEINCORONAT AL POEZIEI ROMANESTI - CONFERINTA 8 NOIEMBRIE 2012

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Ultima actualizare în Marţi, 17 Martie 2015 14:14 Scris de Admin Joi, 08 Noiembrie 2012 19:35

VEZI VIDEO

 

 

TROPARUL SFINȚILOR ARHANGHELI

Mai-marilor voievozi ai oștirilor cerești, rugămu-vă pre voi, noi nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiți pre noi, cu acoperământul  aripilor slavei voastre  celei netrupești; ca să ne păziți pre noi, cei ce cădem cu stăruință și strigăm: izbăviți-ne din nevoi, ca niște mai-mari peste cetele puterilor de sus.”

CONDACUL TUTUROR PUTERILOR CEREȘTI CELOR FĂRĂ DE TRUPURI

“Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeieștii slave, povățuitori ai oamenilor și căpăteniile celor fără trupuri, ceea ce este de folos cereți nouă și mare milă, ca niște mai-mari voievozi ai celor fără trupuri.”

MĂRIREA

Mărimu-vă pre voi, arhangheli și îngeri și toată oastea cea cerească, heruvimi și serafimi, care slăviți pre Domnul.”

CÂNTAREA ARHANGHELULUI MIHAIL

„Unde umbrează Darul tău, Arhanghele, de acolo se gonește diavolul. Că nu suferă să rabde lumina ta luceafărul cel ce a căzut.Pentru aceasta te rugăm, săgețile lui cele de foc purtătoare, cele pornite asupra noastră, stinge-le cu mijlocirea ta, apărându-ne pre noi de smintelile lui, vrednicule de laudă Mihaile Arhanghele!”

„Spre inimile cele necurate care vin întru preacurata casă a lui Dumnezeu, fără milă ridic sabia mea! ”

(Cuvinte ce se află pe icoana Sf Arh. Mihail din Sf. Biserică a Încoronării de la Alba-Iulia)

 

VEZI VIDEO

 

26 IUNIE 1940 - 7 SEPTEMBRIE 1940 : DESTRAMAREA ROMANIEI MARI - ULTIMATUMUL U.R.S.S., DICTATUL DE LA VIENA SI TRATATUL DE LA CRAIOVA-CEDAREA MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU, A NORD VESTULUI TRANSILVANIEI SI A CADRILATERULUI - CONFERINTA 7 SEPTEMBRIE 2012

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Ultima actualizare în Vineri, 27 Martie 2015 11:24 Scris de Admin Miercuri, 05 Septembrie 2012 14:20

VEZI FOTO

 

DESPRE CEDAREA MOLDOVEI DINTRE NISTRU ȘI PRUT, A NORDULUI BUCOVINEI ȘI A ȚINUTULUI HERȚA

“ 1. Marele Stat Major are ferma convingere că printre concesiunile făgăduite U.R.S.S. de către Germania, ca preț al încheierii pactului de neagresiune din 23 august 1939, figurează și cedarea Basarabiei si Nordului Bucovinei.

2. Dată find situația internațională când Germania este și va fi încă multă vreme absorbită în Vest, nu este exclus U.R.S.S. să caute a invada aceste provincii românești, fără a mai avertiza Berlinul, așa cum a procedat cu Polonia, Finlanda și cu Țările Baltice.

În această tendință a sa, U.R.S.S. pare să fie încurajată chiar de anumite sugestiuni trimise de la Londra.

3. În ultimul timp, Sovietele au luat pe frontieră o serie de măsuri cu totul semnificative, care duc la concluzia că U.R.S.S. pregătește o acțiune contra României...

( Marele Stat Major, Sectia a II-a, Biroul I  Informații, nr. 13229/b, 25 iunie 1940)

 

DESPRE CEDAREA N.V. – ului TRANSILVANIEI

“Biată România Mare, ce ai ajuns! Unde te-au dus conducătorii tăi, cari, după ce și-au sacrificat propriile lor convingeri, au pierdut din mâini și cârma țării. Biata  România plutește pe marea învolburată fără cârmă si fără cârmaci.”

( Onisifor Ghibu – “ Pagini din jurnal  1935-1963 ” )


DESPRE CEDAREA CADRILATERULUI

“Bietul Cadrilater a fost o jertfă mai mult - și încă o jertfă inutilă – pe altarul Transilvaniei !”

(Mihail Manoilescu – “ Memorii ”)

   

AL DOILEA RAZBOI MONDIAL - 23 AUGUST 1939 : SEMNAREA PACTULUI J.VON RIBBENTROP - V. MOLOTOV ; 23 AUGUST 1944 : INTOARCEREA ARMELOR SI CAPITULAREA NECONDITIONATA IN FATA U.R.S.S - CONFERINTA 23 AUGUST 2012

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Ultima actualizare în Marţi, 17 Martie 2015 13:27 Scris de Admin Marţi, 21 August 2012 10:16

VEZI VIDEO

 

 

DESPRE PACTUL MOLOTOV – RIBBENTROP

“ …3. În privința Europei Sud – Estice, partea sovietică subliniază interesul pe care-l manifestă pentru Basarabia. Partea germană își declară totalul dezinteres față de aceste teritorii.

4. Acest protocol va fi considerat de ambele părți ca fiind strict secret.

Din însărcinarea                                          Pentru guvernul
U.R.S.S                                                       Germaniei

V. Molotov                                                 J. von Ribbentrop”


DESPRE LOVITURA DE STAT DE LA 23 AUGUST 1944

La 23 august 1944, în jurul orei 17.00, la Palatul regal, mareșalul Ion Antonescu, conducătorul statului român, împreună cu Mihai  Antonescu, vicepreședintele Consiliului de miniștri, și cu principalii factori de decizie din guvern, au fost arestați.

Noul guvern a fost constituit din militari, sub președinția gen. adj. Constantin Sănătescu.

După reușita loviturii de stat, în jurul orei 22.00, regele Mihai a citit o proclamație către Țară redactată de  Grigore Niculescu-Buzești, șeful cabinetului cifrului, iar guvernul nou format s-a adresat românilor prin intermediul unei declarații solemne, în care li se cerea acestora să se solidarizeze în jurul regelui.


DESPRE ECOURILE ACTULUI DE LA 23 AUGUST 1944

“…ruperea României de Germania nazistă constituie unul dintre evenimentele hotărâtoare ale războiului…”

(The New York Times, 30 august 1944)

“Străpungerea liniei defensive Focșani-Nămoloasa-Galați ar fi însemnat o prelungire a războiului cu 7-8 luni de zile…”

   

15 AUGUST 1714 : SFANTUL DOMN CONSTANTIN BRANCOVEANU SI DOMNIA SA - CONFERINTA 16 AUGUST 2012

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Ultima actualizare în Vineri, 27 Martie 2015 11:43 Scris de Admin Marţi, 14 August 2012 18:51

VEZI VIDEO

 

DESPRE URCAREA PE TRON A DOMNULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Logofete - i-au spus boierii – noi cu toții pohtim să ne fii domn.Brâncoveanu “zise : Dar de ce aș vrea eu cu Domnia ? De vreme ca un Domn sunt la casa mea, nu-mi trebuește să fiu ; ear ei ziseră : Ne rugăm nu lăsa țeara să intre alți oameni, sau răi sau nebuni, să o strice, ci fii! Și-l luară de mâini și-l împingea de spate.....și intrară în biserică (la Mitropolie) de au citit moliftele de domnie și au mers de i-au sărutat mâna, zicându-i : MulțI ani !“

DESPRE LUPTA DE LA ZĂRNEȘTI – TOHANI

Pe la începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu, oștile împăratului Leopold intră în Țara Românească și rămân o vreme, timp în care au făcut numeroase rechiziții pentru aprovizionarea trupelor, luând cu forța de la oameni hrană, furaje și altele. Venind însă tătarii în vara anului 1690, trupele austriece se retrag în Ardeal.  Oștirea Țării Românești urmărește trupele imperiale în retragere și între Zărnești și Tohani, la 11 august, atacă și dă lupta decisivă. Trupele habsburgice sunt învinse, iar comandantul acestora, generalul Heissler, cade prizonier. Relațiile dintre Țara Românească și Imperiul habsburgic se restabilesc peste câțiva ani și, în anul 1695, Domnul este făcut “Principe al Sfântului  Imperiu ”.

DESPRE MOARTEA  DOMNULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ȘI A FIILOR SĂI

În ziua de 15 august 1714, în Sfânta zi a Adormirii Maicii Domnului, zi în care Brâncoveanu ar fi împlinit 60 de ani, acesta a fost scos din închisoarea - fortăreață Edicule și dus în picioarele goale și îmbrăcat întro cămașă albă la locul de osândă. Îndată au fost aduși și cei patru feciori ai săi, tot desculți și îmbrăcați în cămăși albe. După vreun ceas a apărut și sultanul, să privească la îndeplinirea osândei. Întîi s-a tăiat capul sfetnicului Ienache Văcărescu, iar mai apoi au căzut sub securea călăului, rând pe rând, și capetele nevinovate ale lui Matei, Radu, Ștefan și Constantin. Povața dată de voievod lui Matei a fost : “Fiule, mori în legea ta, pentru țara ta !”.  La sfârșit, după ce a văzut toată această grozăvie cu mare tărie sufletească, îi este tăiat capul însuși marelui și sfântului voievod.

DESPRE INSCRIPȚIA DE PE CANDELA SFÂNTULUI

Candela, descoperită în 1914, are următoarea inscripție: ” Această candelă, ce s-au dat la Sfeti Gheorghe cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului Domn Io Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod și iaste făcută de Doamna Măriei Sale Maria carea și Maria Sa nădăjduiește în Domnul iarăși aice să i se odihnească oasele, Iulie în 12 zile 7228 ”  (1720)

   

9 AUGUST 1601: SFANTUL DOMN MIHAI VITEAZUL INTREGITORUL SI UNIFICAREA CELOR TREI TARI ROMANESTI - CONFERINTA 9 AUGUST 2012

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Ultima actualizare în Marţi, 17 Martie 2015 12:58 Scris de Admin Miercuri, 08 August 2012 11:38

VEZI VIDEO

 

DESPRE MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ A DOMNULUIi MIHAI VITEAZUL

Ceea ce am făcut, toate le-am făcut pentru credința strămoșească, văzând eu ce se întâmplă cu bieții creștini. M-am apucat să ridic această mare greutate cu această țară săracă a noastră ca să fac un scut al întregii lumi creștine.

(Scrisoare adresată de Mihai polonilor – iulie 1595)

DESPRE LUPTA DE LA CĂLUGĂRENI

Și am câștigat cinci tunuri și un steag verde al Proorocului lor Mahomed, foarte prețuit de dânșii și foarte respectat.

(Din consemnările lui Mihai Viteazul – 13 august 1595)

DESPRE DOBÂNDIREA TRONULUI ARDEALULUI

Campania din toamna anului 1599 este un model de strategie militară. În ziua de 18 oct. 1599 se dă lupta între cele 4 corpuri de oștire ale lui Mihai Viteazul și cele 5 corpuri de oștire ale Cardinalului. Mihai însuși se aruncă la atac “cu cea mai mare vitejie și îndrăzneală” și determină oștirea lui Bathory să fugă în dezordine. Sibiul se supune. La 21 oct., Mihai intră în Alba-Iulia.

DESPRE DOBÂNDIREA TRONULUI MOLDOVEI

La 4 mai 1600, un corp de oștire intră pe la Oituz și coboară pe apa Trotușului; un alt corp pătrunde pe la C-lung, în timp ce un al treilea trecea Milcovul venind din Țara Românească. Polonii sunt învinși, iar cetățile Neamțului și Sucevei se supun. Ieremia se retrage la Hotin, iar mai apoi fuge peste Nistru. Campania a durat mai puțin de 3 săptămâni, iar Mihai a ajuns domn și a toată Țara Moldovei.

DESPRE ÎNSEMNĂTATEA DOMNIEI LUI MIHAI VITEAZUL

“ Și rămaseră creștinii, și mai vârtos Țara Românească, săraci de dănsul…Căci era ajutor creștinilor și sta tare ca un viteaz bun pentru ei, cât făcuse pre Turci de tremura de frica lui.“

(Cronica Țării Românești)


 

PROGRAMUL DE ORGANIZARE

A EVENIMENTULUI

din ziua de 9 august 2012

 

Asociația Națională a Pensionarilor din România și Asociația Creștină “ Sfântul Arhanghel Mihail”, organizează în ziua de 9 august 2012 evenimente omagiale legate de împlinirea a 411 ani de la moartea martirică a marelui Voievod și Domn Mihai Viteazul Întregitorul, la următoarele locații:

 

-          Biserica Mihai Vodă : slujbă de pomenire;

 

-          Universitate :               la statuia lui Mihai Viteazul;

 

-          Sala A.G.I.R. :             conferință cu tema “ 9 august 1601 - 411 ani de la moartea    martirică a Domnului Mihai Viteazul Întregitorul “

 

Astfel, începând cu ora 09:30, la Sfânta Biserică Mihai Vodă - ctitoria vrednicului de pomenire domn - va avea loc oficierea slujbei de pomenire a celui căzut nespovedit, neîmpărtășit, fără lumânare și fără Sfânta Cruce la căpătâi, cu binecuvântarea Sf. Arhiepiscopii a Bucureștilor.

 

În continuare, la ora 11:00, Asociațiile vor organiza desfășurarea unei slujbe de pomenire a eroului, urmată de depunerea unor coroane de flori la statuia Domnului Mihai Viteazul, la Universitate, monument ce cultivă și păstrează o pioasă și aleasă amintire marelui nostru înaintaș. După aceasta, președinții celor două Asociații vor rosti scurte alocuțiuni, iar programul  pregătit va cuprinde recitarea unor poezii în interpretarea unor artiști cunoscuți ai scenei românești, precum și intonarea unor cântece ostășești în interpretarea cadrelor disponibilizate din armată.

 

La ora 16.00, la Sala A.G.I.R.- Bdul Dacia nr. 26-28, personalități recunoscute ale vieții științifice și culturale românești vor conferenția asupra unor teme definitorii privitoare la viața și domnia marelui voievod și domn..

 

Se cuvine să comemorăm această zi istorică, cu adânci reverberații și semnificații pentru toți românii, omagiind eroismul și jertfa aduse la fundamentul Sfintei Cruci și pe altarul Țării de Mihai Viteazul, Domnul Țării Românești, al Ardealului și a toată Țara Moldovei.

 

 

 

 

 

 

07.08.2012

 

Ștefan Dumitrescu                                                   Mihai Spirache

   

Pagina 2 din 4