Articole Noi

Arhiva

Prezentare generala

STATUTUL ASOCIAŢIEI

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Ultima actualizare în Sâmbătă, 17 Martie 2012 12:06 Scris de Admin Miercuri, 14 Martie 2012 14:49

CAP. II  PRINCIPIILE ASOCIAȚIEI

 

Art. 4   Principiul sfânt  al DREPTEI CREDINȚE, al UNITĂȚII și al INTEGRITĂȚII - ce ne încredințează că avem marea și sfânta datorie de a păstra, de a apăra și de a transmite înalta linie spirituală și morală a Bisericii Creștine – dovedind astfel că suntem vrednice ˮmădulareˮ ale Bisericii - și că dacă ne-am hotărât să-l mărturisim în chip jertfelnic pe Mântuitorul Nostru, cu bucurie să ne închinăm întreaga viață Domnului Nostru Iisus Hristos, să păzim cu străjnicie Poruncile Sale ce ne învață să fim uniți și la bine și la greu, după exemplul Sfintei Treimi, și să ne iubim între noi astfel încât să fim una în gândurile și faptele noastre, pentru a putea păstra, a trăi și a transmite mai departe, întreagă și neschimbată, marea și inegalabila moștenire spirituală, morală și culturală a înaintașilor noștri, a moșilor și a strămoșilor noștri; totodată, avem datoria sfântă față de înaintașii noștri și față de cei care vor veni după noi, de a păstra integritatea teritorială a Țării neștirbită, cu voia lui Dumnezeu- Tatăl și cu binecuvântarea Bisericii strămoșești, pentru a reuși să fim biruitori în împlinirea dorinței nestinse de apropiere între linia Neamului Românesc, ai cărui nevrednici urmași ne considerăm a fi, și linia Bisericii creștin-ortodoxe, care este cu mult deasupra noastră.

Citeşte mai mult: STATUTUL ASOCIAŢIEI

   

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Ultima actualizare în Sâmbătă, 17 Martie 2012 12:16 Scris de Admin Miercuri, 14 Martie 2012 15:01

 

CAP. VI   MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

 

Art. 24  Membrii Asociaţiei sunt:

  • membrii fondatori - persoanele fizice care au participat la constituirea Asociaţiei, în conformitate cu actele necesare la înfiinţare şi la înregistrarea legală a Asociaţiei ca persoană juridică;
  • membrii activi – orice persoană majoră care recunoaşte Statutul Asociaţiei, aderă la scopurile acesteia, doreşte să se implice în realizarea obiectivelor, depune o cerere de adeziune, achită taxa de înscriere şi cotizaţia anuală;
  • membrii de onoare pot fi personalităţi din ţară și din străinătate, care prin activitatea depusă s-au distins într-unul din domeniile de activitate prezentate în cap. III, sau care sprijină în mod deosebit realizarea scopului Asociaţiei; calitatea de membru de onoare se atribuie de Consiliul director al Asociaţiei acelor persoanalități care dovedesc  o înaltă atitudine şi trăire religioasă, morală şi românească;
  • membrii asociaţi – personalităţi din ţară şi din străinătate care s-au remarcat printr-o activitate ce dovedeşte o preocupare deosebită pentru domeniile de interes ale Asociaţiei și care se implică în desfășurarea acțiunilor și/sau activităților Asciației.
  • membrii susținători.

    Citeşte mai mult: MEMBRII ASOCIAŢIEI

   

ADEZIUNE

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Ultima actualizare în Sâmbătă, 17 Martie 2012 12:36 Scris de Admin Miercuri, 14 Martie 2012 15:22

 

ADEZIUNE

 

 

 

         Subsemnatul/a ……………………………………………………..născut/ă la data de ...........................................în localitatea.................................................

județul ...................................... CNP.............................................de naționalitate .............................și cetățenie......................domiciliat/ă în .................................... str. ..........................................nr. ........ bl. ....... ...sc. ..... et. ..... ap. ..... sector ...... de profesie.................................funcția ..................................prin prezenta declar că ader la   Asociația  Creștină  Sfântul  Arhanghel  Mihail  și mă angajez că voi respecta întrutotul  Statutul Asociației  și  Regulamentul intern de funcționare, în calitate de membru al Asociației.

        Contribui benevol cu taxa de înscriere în valoare de ………………lei.

 

Așa să îmi ajute  Bunul Dumnezeu !

 

 

                    Data ……………………

 

 

                                                                     Semnătura,

 

                                                                     ……………………………….