STATUTUL ASOCIAŢIEI

Ultima actualizare în Sâmbătă, 17 Martie 2012 12:06 Scris de Admin Miercuri, 14 Martie 2012 14:49

Imprimare

CAP. II  PRINCIPIILE ASOCIAȚIEI

 

Art. 4   Principiul sfânt  al DREPTEI CREDINȚE, al UNITĂȚII și al INTEGRITĂȚII - ce ne încredințează că avem marea și sfânta datorie de a păstra, de a apăra și de a transmite înalta linie spirituală și morală a Bisericii Creștine – dovedind astfel că suntem vrednice ˮmădulareˮ ale Bisericii - și că dacă ne-am hotărât să-l mărturisim în chip jertfelnic pe Mântuitorul Nostru, cu bucurie să ne închinăm întreaga viață Domnului Nostru Iisus Hristos, să păzim cu străjnicie Poruncile Sale ce ne învață să fim uniți și la bine și la greu, după exemplul Sfintei Treimi, și să ne iubim între noi astfel încât să fim una în gândurile și faptele noastre, pentru a putea păstra, a trăi și a transmite mai departe, întreagă și neschimbată, marea și inegalabila moștenire spirituală, morală și culturală a înaintașilor noștri, a moșilor și a strămoșilor noștri; totodată, avem datoria sfântă față de înaintașii noștri și față de cei care vor veni după noi, de a păstra integritatea teritorială a Țării neștirbită, cu voia lui Dumnezeu- Tatăl și cu binecuvântarea Bisericii strămoșești, pentru a reuși să fim biruitori în împlinirea dorinței nestinse de apropiere între linia Neamului Românesc, ai cărui nevrednici urmași ne considerăm a fi, și linia Bisericii creștin-ortodoxe, care este cu mult deasupra noastră.

 

Art. 5   Principiul sfânt al Cultului EROILOR DREPTEI CREDINȚE și al EROILOR NEAMULUI - ce ne îndeamnă să-i păstrăm veșnic vii și să-i cinstim ca pe adevărați sfinți și mucenici martiri pe toți cei care au trecut prin prigoane, persecuții, lupte sufletești, torturi, înfometări, lagăre de muncă forțată, pușcării, izolări, schingiuri, umiliri, mărturisind jertfelnic credința măntuitoare și păstrănd aprinsă și strălucitoare flacăra credinței adevărate, sau au căzut la datorie în nenumăratele lupte duse cu dușmanii noștri pentru apărarea gliei străbune și a neamului românesc.

 

Art. 6   Principiul ONOAREI și al CAMARADERIEI - ce ne învață să înfruntăm viața cu curaj, să fim neînfricați și fără pată; Onoarea este ogorul pe care cresc toate celelalte virtuți morale și, totodată, este una dintre marile mulțumiri sufletești ce se pot dobândi într-o viață de om, deoarece ce poate fi mai înalt și mai nobil decât de a cădea luptând pentru o cauză dreaptă, față de o “victorie” obținută printr-o mișelie, iar cel mai onorant fapt este de a-ți da viața cu bucurie pentru a salva viața camaradului tău.

 

Art. 7   Principiul MUNCII și al COMPETENȚEI - potrivit căruia trebuie să existe o dreaptă răsplată pentru munca depusă cu dragoste în ocupația, profesia sau meseria aleasă (spirituală, intelectuală sau fizică), știut fiind că numai munca cinstită, conștientă, inteligentă și responsabilă este singurul izvor ce ne poate aduce mulțumirea sufletească și bunăstarea materială dorită de fiecare dintre noi; selecția și promovarea valorilor trebuie să aibă la bază numai calitățile profesionale și morale individuale, cerințe ce sunt absolut indispensabile creării mediului favorabil în care autentica elită a poporului român - ˮcremaˮ acestuia - să-și poată împlini menirea, și să se poată afirma și menține o ierarhie reală a valorilor.

 

Art. 8   Principiul DREPTĂȚII și al JUSTIȚIEI - știut fiind că dacă Dreptatea, sau Ordinea morală, este nesocotită și tulburată chiar și din cauza unei singure abateri ce a rămas nepedepsită, iar rezultatele consemnate ca urmare a producerii și repetării unor asemenea cazuri confirmă faptul că devine dificil - sau chiar imposibil - să se mai poată restabili autoritatea ordinii liber consimțite, datorită nerespectării spiritului fundamental al Dreptății ce trebuie să stea la baza edificării ordinii morale, sociale, economice și politice în statul de drept, de cele mai multe ori intrându-se într-un proces incontrolabil și ireversibil de dizolvare a ordinii de stat;  Justiția - prevalându-se de prevederile art.6 alin.1 din Constituție, ce prevede că “cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fară privilegii și fără discriminări”, și a alin.2, ce menționează că “nimeni nu este mai presus de lege”- trebuie să urmărească ca dezvoltarea societății românești să aibă loc în condițiile respectării cu strictețe a prevederilor Constituției și ale Legilor Țării, în litera și spiritul dictonului “Fiat Justitia Pereat Mundus”, cunoscându-se adevărul de netăgăduit potrivit căruia acolo unde se sfârșește domnia legii începe domnia haosului.

 

 

                         CAP. III  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

 

Art. 9  Asociaţia Creştină ˮSfântul Arhanghel Mihail” îşi propune să promoveze înaltele valori spirituale şi morale creştin-ortodoxe, precum şi valorile istorice și culturale româneşti autentice, ce vor putea contribui la renaşterea spiritului creștin-românesc.

 

Art. 10  Asociația Creștină ˮSfântul Arhanghel Mihailˮ este o organizaţie ce se identifică cu  Tradiţia  Neamului Românesc și a sufletului românesc , și are drept  scop  ridicarea spirituală și morală a Poporului Român.

 

Art. 11  Constatând că atât pe plan intern, cât și pe plan extern (la românii ce se găsesc în afara hotarelor țării),  CREDINŢA  adevărată în Domnul Nostru Iisus Hristos și DRAGOSTEA  JERTFELNICĂ pentru  Neamul Românesc și pentru  Țară scad în intensitate și se dizolvă , Asociația va milita pentru trezirea conştiinţei creștin-românești și pentru menţinerea vie a idealului străbun, concentrându-se pe realizarea următoarelor obiective:

 

Art. 12  Pentru atingerea scopului propus și realizarea obiectivelor de activitate, Asociaţia:

 

Art. 13  În mod accesoriu, Asociaţia poate desfăşura activităţi directe, în conformitate cu art. 48 din O.G. nr. 26/2000; Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se vor reinvesti în acele societăţi comerciale, vor fi folosite pentru realizarea scopului Asociaţiei, în conformitate cu art. 47 din O.G. nr. 26/2000.