Articole Noi

Arhiva

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

 

CAP. VI   MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

 

Art. 24  Membrii Asociaţiei sunt:

 • membrii fondatori - persoanele fizice care au participat la constituirea Asociaţiei, în conformitate cu actele necesare la înfiinţare şi la înregistrarea legală a Asociaţiei ca persoană juridică;
 • membrii activi – orice persoană majoră care recunoaşte Statutul Asociaţiei, aderă la scopurile acesteia, doreşte să se implice în realizarea obiectivelor, depune o cerere de adeziune, achită taxa de înscriere şi cotizaţia anuală;
 • membrii de onoare pot fi personalităţi din ţară și din străinătate, care prin activitatea depusă s-au distins într-unul din domeniile de activitate prezentate în cap. III, sau care sprijină în mod deosebit realizarea scopului Asociaţiei; calitatea de membru de onoare se atribuie de Consiliul director al Asociaţiei acelor persoanalități care dovedesc  o înaltă atitudine şi trăire religioasă, morală şi românească;
 • membrii asociaţi – personalităţi din ţară şi din străinătate care s-au remarcat printr-o activitate ce dovedeşte o preocupare deosebită pentru domeniile de interes ale Asociaţiei și care se implică în desfășurarea acțiunilor și/sau activităților Asciației.
 • membrii susținători.

 

Art. 25  Poate dobândi calitatea de membru al Asociației, persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • recunoaște și aderă la statutul Asociației Creștine ˮSfântul Arhanghel Mihailˮ, completează și depune cererea de adeziune;
 • are vârsta de 18 ani împliniți; persoana care are vârsta mai mică de 18 ani, se poate înscrie în organizația Frățiorii Asociației Creștine ˮSfântul Arhanghel Mihailˮ;
 • are un statut bine caracterizat în viața socială (elev, student, intelectual, muncitor, fermier ș.a.);
 • oferă toate precizările, infomațiile, datele și documentele solicitate de membrii Consiliului director, la interviul programat;
 • dă  o declarație pe propria răspundere prin care susține că nu a făcut parte din vreo structură represivă de stat sau/și de partid, că nu a suferit condamnări de drept comun, că nu a făcut, nu face și nu va face parte din organizații oculte, secrete, discrete, fasciste, comuniste, iredentiste, revizioniste, rasiste;
 • achită taxa de înscriere; excepție fac membrii de onoare,  membrii asociați și cazurile speciale.

 

Art. 26  Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde, sau încetează, prin:

 • retragere;
 • neplata cotizaţiei pe timp de un an; excepție fac membrii de onoare, membrii asociați și cazurile speciale;
 • excluderea adoptată de Consiliul director;
 • deces.

 

Art. 27  Membrii activi au următoarele drepturi:

 • să voteze, în cadrul Adunării generale, adoptarea şi confirmarea hotărârilor, dărilor de seamă, rapoartelor, ş.a.;
 • să aleagă și să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 • să participe la acţiunile şi activităţile Asociaţiei;
 • să fie susținuți de Asociație atunci când desfășoară acțiuni sau activități meritorii.

 

Art. 28  Membrii activi au următoarele obligații:

 • să-și însușească scopul, obiectivele și Regulamentul intern de funcționare, și să se dedice cu dăruire și devotament îndeplinirii scopului și obiectivelor Asociației;
 • să fie călăuziți și însuflețiți de sentimentul adevărat al mărturisirii jertfelnice pentru Domnul Iisus Hristos și de sentimentul dragostei jertfelnice pentru Neamul Românesc și pentru Țară;
 • să se desăvârșească zi de zi, după îndemnul Domnului Nostru și modelul Tatălui Nostru, în trăire, în comportament și în activitatea pe care o desfășoară, obținând fie note bune și foarte bune la învățătură, fie rezultate meritorii la locul de muncă;
 • să fie un bun exemplu demn de urmat de cei din jurul lor, indiferent unde s-ar afla și ce anume ar face;
 • să fie prieteni adevărați și camarazi de nădejde pentru cei care fac parte din Asociație;
 • să presteze un legământ în cadrul formalităților de primire în Asociație;
 • să se implice cu dăruire în desfășurarea programelor Asociației;
 • să plătească cotizaţia anuală stabilită.

 

Art. 29  Nu pot fi membri ai Asociaţiei persoanele care au săvârşit fapte penale, sau au manifestat și/sau manifestă atitudini și/sau activităţi anticreştine şi antiromâneşti.