ADEZIUNE

Ultima actualizare în Sâmbătă, 17 Martie 2012 12:36 Scris de Admin Miercuri, 14 Martie 2012 15:22

Imprimare

 

ADEZIUNE

 

 

 

         Subsemnatul/a ……………………………………………………..născut/ă la data de ...........................................în localitatea.................................................

județul ...................................... CNP.............................................de naționalitate .............................și cetățenie......................domiciliat/ă în .................................... str. ..........................................nr. ........ bl. ....... ...sc. ..... et. ..... ap. ..... sector ...... de profesie.................................funcția ..................................prin prezenta declar că ader la   Asociația  Creștină  Sfântul  Arhanghel  Mihail  și mă angajez că voi respecta întrutotul  Statutul Asociației  și  Regulamentul intern de funcționare, în calitate de membru al Asociației.

        Contribui benevol cu taxa de înscriere în valoare de ………………lei.

 

Așa să îmi ajute  Bunul Dumnezeu !

 

 

                    Data ……………………

 

 

                                                                     Semnătura,

 

                                                                     ……………………………….